• طرح مقاوم سازی ساختمان ۱۰ طبقه فلزی در شمال تهران
  • کنترل طراحی تاسیسات برقی آشیانه هواپیماهای B۷۴۷ هما در فرودگاه امام خمینی
  • طرح توسعه کارخانه پیچ صنعتی ایران
  • طراحی مرحله اول و دوم معماری، سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی کارخانه گونی پلاستیکی آرتاویل اردبیل