سرمایه گذاری، طراحی و میریتد اجرایی ساختمان های صنعتی، اداری و مسکونی

  • مجتمع مسکونی ۶ طبقه در مساحت ۹۰۰ متر مربع در تهران
  • مجتمع مسکونی ۶ طبقه در مساحت ۷۰۰ متر مربع در تهران
  • مجتمع مسکونی ۶ طبقه در مساحت ۱٫۸۰۰ متر مربع در تهران
  • مجتمع اداری ۷ طبقه در مساحت ۱۰۵۰ متر مربع در تهران