• کاربردی نمودن نرم افزارهای SAP2000, Ver.8, Ansys 6, Etabs ver.86, Section Builder Safe در مطالعات مقاوم سازی
  • طراحی نرم افزارهای کاربردی GIS برای انتقال اطلاعات طراحی شبکه توزیع آب از محیط  اتوکد به نرم افزار EPANET
  • طراحی نرم افزارهای کاربردی GIS برای انتقال اطلاعات طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب  جمع آوری آب های سطحی از محیط اتوکد به محيط نرم افزار NETW
  • نرم افزار بانک اطلاعات مشترکین آب شهرها
  • نرم افزار بانک اطلاعات شیرآلات و خطوط لوله و شبکه توزیع آب شهرها
  • نرم افزار حوادث و اتفاقات شبکه آب شهرها
  • نرم افزار طراحی و بهینه سازی شبکه های جمع آوری فاضلاب و جمع آوری آبهای سطحی در محيط اتوکد ۲۰۰۶ (NETW)
  • نرم افزار ترسیم پروفیل شبکه فاضلاب و شبکه جمع آوری آب های سطحی از روی پلان در  محيط اتوکد