• مطالعات هیدرولوژی آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی بمنظور تأمین آب شهرها و مجتمعهای صنعتی
 • انجام مطالعات هیدرولیکی سیستمهای برداشت آب از رودخانه ها مخازن سدها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب
 • طراحی مخازن ذخيره بتنی زمینی و مخازن بتنی و فلزی مرتفع [ادامه…]

خدمات و فعالیت های بخش اتوماسیون و GIS

 • طرح اتوماسيون و GIS بمنظور ارتقاء کمی و کیفی طراحی شبکه های توزیع آب و جمع آوری  فاضلاب از سال ۱۳۷۴  در شرکت راه اندازی شده است.
 • هدف از این طرح ایجاد سیستمی بود که طراح به مثابه یک کاربر و بهره بردار باپلان شبکه کار کرده و تمامی فرایند طراحی و پرسش و پاسخها در زمینه طرح، بررسی گزینه های مختلف و تحلیلهای اقتصادی، ترسیم پروفيلها، مشاهده نتایج حاصل از تغییرات از روی پلان شبکه انجام گردد.
 • سیستمهای مزبور برای کارهای شبکه توزیع آب و شبکه فاضلاب دارای موتورهای تحلیل هیدرولیکی جداگانه ای میباشند، برای شبکه توزیع آب از WATER GEMS ,EPANET  که نرم افزار معتبر تحلیل هیدرولیکی میباشد و برای شبکه فاضلاب از نرم افزار موسوم به NETW که بطور اختصاصی در شرکت مهندسین مشاور هيدروسازه طراحی و برنامه نویسی شده  است و در پروژه های متعددی تکامل یافته استفاده می گردد. [ادامه…]

خدمات و فعالیت های بخش صنعتی

 • مطالعات محوطه سازی و جانمایی مجتمع های صنعتی و مسکونی
 • مطالعات معماری ساختمانهای مجتمع های صنعتی و مسکونی
 • محاسبات سازه های ابنيه قتي و ساختمانهای سنگین و نیمه سنگین [ادامه…]

خدمات و فعالیت های بخش سازه و زلزله

 • طراحی سازه های بتنی و فلزی بر اساس آخرین آیین نامه های معتبر
 • ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه های موجود، شامل ساختمان های مهم اداری مخابراتی ، برق، نفت و گاز، جهت ارزیابی خرابی های محتمل در زمین لرزه ها و در صورت نیاز مقاوم سازی آنها
 • مقاوم سانی اجزاء غیرسازه ای که اهمیت بسزایی در کاهش خسارات مخصوصا در زمین  لرزه های با شدت کم، که به تعداد زیاد روی می دهد. (چيلرها، تابلوهای برق، سيستم گازرسانی به موتور خانه ها و…) [ادامه…]