پروژه های مطالعاتی بخش آب شامل طراحی خطوط انتقال و شبکه آب شهری و مجتمع های آب روستایی و مخازن ذخیره و ایستگاه پمپاژ

 • مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب بندر گناوه از خط آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس
 • مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی اصلاح خط انتقال آب چشمه قنبر بلاغ به شهر دامغان
 • مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی مخازن ذخيره و ایستگاه پمپاژ و چاه های آب شهر بجنورد در مقابل زلزله
 • طراحی سیستم کنترل و ابزار دقیق طرح آبرسانی به پالایشگاه هفتم اراک

لیست پروژه های تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب و جمع آوری آبهای سطحی

 • مطالعات مرحله دوم و تهیه نقشه های اجرایی زهکشی و دفع آبهای سطحی پایگاه هوایی شیراز
 • مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نzقشه های اجرایی و اسناد مناقصه جمع آوری آبهای سطحی منطقه ۸ شهرداری تهران
 • مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر خرمدره در استان زنجان
 • مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه شبکه جمع آوری نیمه مختلط و تصفیه خانه فاضلاب شهر کرند غرب در استان کرمانشاه

پروژه های نظارت بر اجرا

 • نظارت عالیه و مقيم اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر محلات
 • نظارت عالیه و مقيم اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر محلات
 • نظارت عالیه و مقیم اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمین
 • نظارت عالیه و مقيم اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر خمین

پروژه های نرم افزاری

 • کاربردی نمودن نرم افزارهای SAP2000 Ver.8 Ansys 6 Etabs ver.86 Section Builder Safe در مطالعات مقاوم سازی
 • طراحی نرم افزارهای کاربردی GIS برای انتقال اطلاعات طراحی شبکه توزیع آب از محیط اتوکد به نرم افزار EPANET
 • طراحی نرم افزارهای کاربردی GIS برای انتقال اطلاعات طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب جمع آوری آب های سطحی از محیط اتوکد به محيط نرم افزار NETW
 • نرم افزار بانک اطلاعات مشترکین آب شهرها

سرمایه گذاری، طراحی و میریتد اجرایی ساختمان های صنعتی، اداری و مسکونی

 • مجتمع مسکونی ۶ طبقه در مساحت ۹۰۰ متر مربع در تهران
 • مجتمع مسکونی ۶ طبقه در مساحت ۷۰۰ متر مربع در تهران
 • مجتمع مسکونی ۶ طبقه در مساحت ۱٫۸۰۰ متر مربع در تهران
 • مجتمع اداری ۷ طبقه در مساحت ۱۰۵۰ متر مربع در تهران

سایر پروژه ها

۱-طرح مقاوم سازی ساختمان ۱۰ طبقه فلزی در شمال تهران
۲-کنترل طراحی تاسیسات برقی آشیانه هواپیماهای B۷۴۷ هما در فرودگاه امام خمینی
۳- طرح توسعه کارخانه پیچ صنعتی ایران
۴- طراحی مرحله اول و دوم معماری، سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی کارخانه گونی پلاستیکی آرتاویل اردبیل