هیدروسازه، ارائه دهنده مناسبترین و اقتصادی ترین راه حل ها و طرح های مهندسی - عمرانیارائه خدمات مشاوره و طراحی مهندسی در رشته های تأسیسات شهری و تأسیسات صنعتی

فعالیت ها

مهندسی و فاضلاب، سازه و زلزله، بخش صنعتی، بخش اتوماسیون و GIS

طرح اتوماسيون و GIS بمنظور ارتقاء کمی و کیفی طراحی شبکه های توزیع آب و جمع آوری  فاضلاب از سال 1374  در شرکت راه اندازی شده است، هدف از این طرح ایجاد سیستمی بود که طراح مانند یک کاربر و ...

مطالعات محوطه سازی و جانمایی مجتمع های صنعتی و مسکونی، مطالعات معماری ساختمانهای مجتمع های صنعتی و مسکونی، محاسبات سازه های ابنيه قتي و ساختمانهای سنگین و نیمه سنگین ...

طراحی سازه های بتنی و فلزی بر اساس آخرین آیین نامه های معتبر، ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه های موجود، شامل ساختمان های مهم اداری مخابراتی ، برق، نفت و گاز، جهت ارزیابی خرابی های محتمل در ...

مطالعات هیدرولوژی آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی بمنظور تأمین آب شهرها و مجتمعهای صنعتی، انجام مطالعات هیدرولیکی سیستمهای برداشت آب از رودخانه ها مخازن سدها، ایستگاههای پمپاژ و ...

بیش از 3 دهه تجربه و فعالیت در حوزه های مختلف مهندسی - عمرانی کشور، پشتوانه ماست در ارائه خدمات به صاحبان صنایع و کارفرمایان جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های شرکت هیدروسازه، سوابق مطالعاتی و مهندسی این شرکت را مطالعه نمایید.
دریافت رزومه هیدروسازه (PDF)

پروژه ها

پروژه های انجام شده در حوزه های آب، تصفیه خانه و جمع آوری فاضلاب، نضارت بر اجرا، سرمایه گذاری و ...

کاربردی نمودن نرم افزارهای SAP2000, Ver.8, Ansys 6, Etabs ver.86, Section Builder Safe در مطالعات مقاوم سازی طراحی نرم افزارهای کاربردی GIS برای انتقال اطلاعات طراحی شبکه توزیع آب از محیط …

مطالعات مرحله دوم و تهیه نقشه های اجرایی زهکشی و دفع آبهای سطحی پایگاه هوایی شیراز مطالعات مرحله اول و دوم و تهیه نzقشه های اجرایی و اسناد مناقصه جمع…

نظارت عالیه و مقيم اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر محلات نظارت عالیه و مقيم اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر محلات نظارت عالیه و مقیم اجرای طرح شبکه…

مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب بندر گناوه از خط آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی اصلاح خط انتقال آب چشمه قنبر…